Det er utviklet illustrasjoner til Fagskolen Kristianias 16 ulike studieretninger, samt sammensetninger av disse illustrasjonene til mønsterflater. 
Back to Top