Dette er et skoleprosjekt fra mitt andre semester i illustrasjon på Høyskolen Kristiania. 
Prosjektet handlet om å lage magasincover og illustrasjoner til et magasin som handler om psykisk helse. 
Back to Top