Frida Hefte / 99 32 17 26 / hei@frida.hefte.no
2017 - 2019: 2-årig fagskolestudie i Illutsrasjon, Høyskolen Kristiania
2016 - 2017: Årsenhet i Kunsthistorie, Universitetet i Oslo
2015 - 2016: Internship
2013 - 2015: 2-årig fagskolestudie i Grafisk design, Norges kreative Fagskole
Back to Top